Privacy Statement

Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De KNRM houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave of een nieuwsbrief, u vrijwilliger of donateur wordt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM.

Onder “uw gegevens” wordt verstaan: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. 

De KNRM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om vrijwilligers en donateurs van (nieuwe) producten en diensten van de KNRM of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden. 

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de KNRM of andere bedrijven. Deze bedrijven worden door de KNRM zorgvuldig geselecteerd. 

Afmelden
De KNRM houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. De KNRM geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@knrm.nl of schriftelijk bij de KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die de KNRM over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan de KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat. 

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van de KNRM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de KNRM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt de KNRM gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door de KNRM
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

De KNRM gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. De KNRM maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar donateurs en vrijwilligers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten en diensten van de KNRM en eventueel door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Maar ook als u ingelogd bent bij de KNRM kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. 

Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

De KNRM en andere websites
Op de sites van de KNRM treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De KNRM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

Wijzigingen
De KNRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van de KNRM.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 22 september 2011