Stranden

De KNRM levert lifeguards voor de hieronder genoemde stranden. Heb je belangstelling om op één van deze stranden in de zomermaanden lifeguard te zijn, meld je dan hier aan.

Het strand van Vlieland wordt gekenmerkt door de strekdammen in zee. Het strand ligt direct aan het camping Stortemelk, een diepe vaargeul waar een sterke getijstroom staat.

2 posten

Het strand van Terschelling wordt gekenmerkt door de breedte en uitgestrektheid. Strandbezoekers liggen daardoor breed verspreid.

3 posten

Het strand van Ameland verschilt sterk per locatie.

4 posten

Het strand van Schiermonnikoog is stil, breed en vol stuifduinen.

1 post

De KNRM en de Wassenaarse Reddingsbrigade (WRB) zijn een samenwerkingsverband aangegaan.

1 post